نمايش 360 درجه تصاوير

با کليک بر روی یک مکان های مشخص شده در تصویر 360 درجه به قسمت های دیگری از ان وارد می شوید.

همچنین می توان با کلیک ،ادرس اینترنتی یا پستی از سایت را مشاهده کرد.

در امکان گردشگری ، مذهبی ، تجاری و محصولات تجاری یا خاص ، می توان از نمایش 360 درجه استفاده کرد.

فهرست