مجموعه نیک پردازش با پشتیبانی قوی از خدمات ارایه شده همواره در ازتباط دائمی  و رضایت بخش با کاربران و مشتریان خود بوده است.
پشتیبانی از طریق ارسال تیکت،وات ساپ ، تلگرام شماره همراه مخصوص برای مشتریان پنل پیامک و ارسال پیامک و شماره تلفن ثابت انجام می گردد.
شماره تماس : ۰۲۱۲۸۴۲۹۹۱۸   ساعات تماس ۸ الی ۲۰
به اینده نیک بنگرید…

 

The Nik pardazesh complex with strong support from the services offered has always been in constant and satisfying communication with its users and customers.
The support is done by sending a tiket, WhatsApp, Telegram, special mobile number for SMS panel customers and sending SMS and landline phone numbers of The Nik pardazesh complex.
Nik pardazesh complex Phone number: 02128429918 call time: 08- 20

…Look positively to future

فهرست
question